הקהילה היהודית הדתית של מולדובה

ההיסטוריה של היהודים בשטח מולדובה של היום משתרעת על פני יותר מ -2,000 שנה.

 

הוא האמין כי בפעם הראשונה יהודים הופיעו כאן בתחילת העידן החדש. יש מידע שבסוף המאה ה-1 העניק המלך דצבל ליהודי העיר תלמוס זכויות מיוחדות, בנוסף הם התגוררו גם בערים אחרות בדקיה. במאות ה-1-2 לספירה הגיעו לכאן יהודים גם עם הלגיונות הרומיים בתקופת המלחמות הרומיות-דאקיות

כל הזמן נמצאים אנשים המגלים את השורשים היהודיים של משפחותיהם, שיש להם רצון ללמוד על ההיסטוריה והמסורת היהודית. החיים היהודיים במולדובה ואחרי 2000 שנה של היסטוריה מורכבת, טרגית ושנויה במחלוקת ממשיכים להתקיים ולהתפתח. ופעילותה של הקהילה הדתית והתרבותית שלנו, אגודת ישראל, היא דוגמה חיה ומובהקת.

אכפתיות

אכפתיות

עבור בני הקהילה הנזקקים מארגנים ארוחות יומיות ומספקים סיוע הומניטרי.

פעילויות

פעילויות

חגים ושבתות אוספים את כל הקהילה במעגל החם של בית הכנסת שלנו.

ילדים ובני נוער

ילדים ובני נוער

בית הספר לילדים של יום ראשון פועל, הרחבה, לימוד שפות ותוכניות בידור וחינוך אחרות.

חיי הקהילה:חדשות.|אירועים.|פעילויות. להיות מודע!

לפני 4 ימים

Дорогие друзья! От имени главного раввина Молдовы הרב פנחס זלצמן Rabbi Pinchas Zaltzman и всей организации Агудат Израэль в Молдове мы с большим удовольствием поздравляем с днем рождения еврейского бизнесмена, филантропа, общественного деятеля Михаил Лехтман и его прекрасную дочь, замечательного врача, Elin-Michelle Lehtman! Мы желаем им и всей семье Лехтман здоровья, благополучия и долгих лет жизни! До 120! Шаббат шалом!

63
לפני 5 ימים

РУ: Февраль выдался исключительно насыщенным и плодотворным для Агудат Исраэль в Молдове. Программы и мероприятия, проведенные нашей организацией, или те, где мы принимали участие, включают полный спектр подлинной общинной деятельности: это и зажигательная свадьба сына рава Зальцмана в Бней-Браке, семинары по еврейскому образованию в Будапеште и на Кипре, подготовка к запуску проектов по увековечению памяти Холокоста при поддержке Claims Conference, участие в акции к 2-летию войны в Украине, программы для деток в рамках проекта Smart J. Как результат, мы обрели новых партнёров и друзей, поделились собственным опытом, получили пищу для размышлений и базу для развития и внедрения проектов на благо еврейского сообщества республики. Следите за нашими новостями и присоединяйтесь к самым интересным для вас образовательным, культурным и традиционным программам! Всегда рады и ждём вас! ENG: The month of February became exceptionally busy and fruitful for Agudath Israel in Moldova. The programs and events conducted by our organization, or those in which we took part, included a full range of genuine community activities: the wedding of הרב פנחס זלצמן Rabbi Pinchas Zaltzman's son in Bnei Brak, seminars on Jewish education in Budapest and Cyprus, preparations for the launch of projects on Holocaust commemoration with the support of the Claims Conference, participation in the event for the 2nd anniversary of the war in Ukraine, programs for children as part of the Smart J project. As a result, we found new partners and friends, shared our own experiences, received a basis for the development and implementation of projects for the benefit of the Jewish population of the republic. Follow our news and join the most interesting educational, cultural and traditional programs! We are always happy and waiting for you! Yael Foundation The Conference on Jewish Material Claims Against Germany Національний Конгрес Українців Молдови #jewish #Moldova #activities #projects #innovations

28
לפני 2 שבועות

Накануне к Международной Конференции по еврейскому образованию, проводимой на Кипре фондом "Яэль" Yael Foundation, присоединился и главный раввин Молдовы הרב פנחס זלצמן Rabbi Pinchas Zaltzman. Этот факт несомненно позволит ещё больше расширить наши контакты и перспективы новых партнерств и проектов. #international #cooperation #jewish #education

45
לפני 2 שבועות

В эти дни на Кипре международный еврейский образовательный фонд Яэль Yael Foundation проводит очередную конференцию, на которую собрались раввины, педагоги, специалисты из десятков стран. По приглашению фонда в конференции принимает участие директор Агудат Исраэль в Молдове Елена Ковалева. Не сомневаемся, что кроме множества приятных впечатлений, Елена привезёт много новой полезной информации, знакомств и партнерств, которые дадут очередной импульс развитию еврейских образовательных программ в нашей общине. #jewish #education #international #partnership

60
לפני 3 שבועות

Дорогие друзья! В соответствии с законодательством граждане Молдовы могут перечислить 2% из уплаченного налога на банковский счет общественной организации. Предлагаем всем, кому близки наши деятельность и программы, сделать это на счет одной из наших организаций - https://synagogue.md/project/cet15/ Казалось бы, 2% не так много, но ведь сказано, "Тора начинается с благодеяния и завершается благодеянием". Поэтому даже малые суммы от каждого из вас могут превратиться в большое доброе дело. Благодарим всех и желаем мира и благополучия! #взаимопомощь #поддержка #милосердие

8
לפני 4 שבועות

Дорогие друзья! Мудрецы говорят: «Когда приходит Адар, прибавляют в радости». Этот месяц, является счастливым для народа Израиля. Адар — последний, двенадцатый из месяцев года, если отсчитывать от месяца Нисан. С наступлением Адара следует больше радоваться и веселиться. Этот период особенно благоприятен для принятия важных решений и воплощения их в жизнь. Символами месяца принято считать: букву – «куф», знак зодиака – Рыбы, колено Нафтали, чувство – смех. Иногда Адар называют «беременным» месяцем, так как семь из девятнадцати лет по еврейскому календарю – високосные, как бы «беременные» дополнительным месяцем (вторым адаром), как происходит именно в этом году. Мы желаем всем мира, больше поводов для радости и веселья души! Рош Ходеш Самеах! Шаббат шалом! #jewish #calendar #newmonth

14
לפני 4 שבועות

Прекрасная идея и ее воплощение совместно с The Kishinev Jacobs Jewish Campus создали у всех участников замечательное настроение. Надеемся, она будет иметь дальнейшее продолжение и развитие. Шаббат шалом! #koshermeals #jewish #traditions

30
לפני 4 שבועות

Как сказано, "Радовать жениха и невесту и плясать перед ними – великая заповедь" (рабби Яаков Бен Ашер - Тур) . На свадьбе сына главного раввина Молдовы Пинхаса Зальцмана, Бней-Брак. "It is a great commandment to please the bride and groom and dance in front of them,” Rabbi Yaakov Ben Asher. Wedding of the son of the Chief Rabbi of Moldova הרב פנחס זלצמן Rabbi Pinchas Zaltzman, Bnei Brak. #Mazaltov #wedding #jewish #tradition

41
לפני 4 שבועות

Наш народ всегда даже в самые непростые времена находил поводы для оптимизма, движения вперёд, продолжения жизни. Ровно 4 месяца Израиль ведет жестокую борьбу с террористами, но еврейский народ жив назло всем врагам. Одним из ярких и радостных примеров этому сегодняшняя свадьба одного из сыновей главного раввина Молдовы Пинхаса Зальцмана, прошедшая в Бней-Браке при стечении сотен гостей. Делегация из Молдовы занимала среди них почётное место и в полной мере исполняла сказанное: "Наслаждайся свадебным угощением, радуйся за жениха - и будешь как тот, кто поднял Иерусалим из развалин." (Талмуд, Брахот) От всей души желаем молодым счастья и долгих лет счастливой семейной жизни! Мазаль Тов! * * * Our people have always found reasons for optimism, moving forward, and continuing life, even in the most difficult times. For exactly four months, Israel has been waging a brutal fight against terrorists, but the Jewish people are alive in spite of all enemies. One of the brightest and joyful examples of this is today’s wedding of one of the sons of the Chief Rabbi of Moldova, הרב פנחס זלצמן Rabbi Pinchas Zaltzman, which took place in Bnei Brak with a gathering of hundreds of guests. The delegation from Moldova occupied an honorable place among them and fully fulfilled what is said in Talmud: “Enjoy the wedding treat, rejoice for the groom - and you will be like the one who raised Jerusalem from the ruins.” (Berachot) We sincerely wish the new family health, prosperity, and long years of happy life! Mazal Tov! #Mazaltov #jewishwedding

72
לפני חודש 1

РУ: В эти дни проходит много мероприятий, посвящённых Дню памяти жертв Холокоста. По приглашению местной еврейской общины, главный раввин Молдовы הרב פנחס זלצמן Rabbi Pinchas Zaltzman принимает участие в митинге-реквиеме, который проходит в Тирасполе. В своём выступлении рав Зальцман говорил о том, как важно сохранить и передать память о прошлом, насколько это отвечает сущности еврейской традиции и, в особенности, когда мы говорим о такой страшной и беспримерной трагедии как Холокост. ENG: These days there are many events dedicated to the Holocaust Remembrance Day. At the invitation of the local Jewish community, the Chief Rabbi of Moldova Rabbi Pinchas Zaltzman takes part in the requiem meeting in Tiraspol. In his speech, Rabbi Zaltzman spoke about how important it is to preserve and pass on the memory of the past, how much this corresponds to the essence of the Jewish tradition and, especially, when we are talking about such a terrible and unprecedented tragedy as the Holocaust. #Holocaust #Memory #Actual Еврейский центр "Хэсэд" Юрий Крейчман

26
לפני חודש 1

Наступил праздник Ту би-Шват, известный как Новый Год деревьев. Ту би-Шват — это день, прославляющий Страну Израиля, когда Эрец Исраэль начинает давать жизнь новому урожаю. Тора сравнивает сынов Израиля именно с деревьями, и, судя в этот день деревья, Всевышний опосредованно судит и Израиль. Существует несколько вариантов количества плодов и фруктов, которые необходимо съесть. Так же установлен и особый порядок их поедания. В этом году как обычно празднование Ту би-Шват прошло в Сенной синагоге в соответствии с традицией, в тёплой семейной атмосфере. Однако, в этот раз главный раввин Молдовы הרב פנחס זלצמן Rabbi Pinchas Zaltzman, поздравив всех, попросил помнить и о Дне памяти жертв Холокоста, отмечаемый в эти даты, и о заложниках, томящихся в плену террористов ХАМАС. Желаем всем мира, добра и Хаг Ту би-Шват Самеах! #tubishvat #jewish #tradition #holiday

75
לפני חודש 1

33
לפני חודש 1

РУ: 23 января в Cineplex Loteanu Агудат Исраэль в Молдове провела специальное мероприятие ко Дню памяти жертв Холокоста. Программа включала презентацию доктора наук Николае Драгушин из Института изучения Холокоста в Бухаресте и демонстрацию фильма Calatoria lui Gruber реж. Раду Габря. На программе присутствовало более 170 старшеклассников лицеев и школ Кишинева, представители правительства республики, примэрии мун. Кишинэу, чрезвычайные и полномочные послы Италии и Великобритании, представители посольств Украины, Германии и Швеции, пресса и общественность. Партнерами программы выступили Агентство межэтнических отношений, посольство Италии, примэрия Кишинэу, Institutul Cultural Roman, Институт изучения Холокоста из Румынии, Гилель-Молдова. Выступившие подчеркнули высокую значимость мероприятия, сохранения памяти о трагедии Холокоста, а также ценность и важность сложившегося партнерства между нашими организациями. ENG: On January 23 at Cineplex Loteanu, Agudath Israel in Moldova held a special event for the Holocaust Remembrance Day. The program included a presentation by Dr. Nicolae Dragusin from the Institute for Holocaust Studies in Bucharest and a demonstration of the movie 'Calatoria lui Gruber' directed by Radu Gabrea (Romania). The program was attended by more than 170 students from lyceums and schools in Chisinau, representatives of the government of the republic, the mayor's office of Chisinau, Ambassadors extraordinary and plenipotentiary of Italy and Great Britain, representatives of the embassies of Ukraine, Germany and Sweden, representatives of the media and public. The partners of the program were the Agency of Interethnic Relations, the Italian Embassy, ​​Chisinau City Hall, Institutul Cultural Roman, the Institute for Holocaust Studies from Romania, Hillel Moldova. The speakers emphasized the high significance of the event, preserving the memory of the tragedy of the Holocaust, as well as the value and importance of the existing partnership between our organizations. #Actual #Holocaust #Memory Ambasciata d'Italia a Chisinau Agenția Relații Interetnice Primăria Municipiului Chișinău Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău Institutul National pentru Studierea Holocaustului din Romania Elie Wiesel Hillel Kishinev/Гилель Кишинёв

29
לפני 2 חודשים

Дорогие друзья! В рамках проекта SmartJ мы запустили настоящий challenge для наших детей - за 2 недели с 15 по 29 января они должны прочитать 20 книг (те, кто старше 4 класса 50). Но не пугайтесь, это могут быть самые маленькие книжки, состоящие даже из нескольких рассказов или страниц. В конце всех, кто одолеет этот непростой путь, ждут замечательные призы! За каждую прочитанную книгу вы получаете 10 баллов, если сделали пост в фэйсбуке или в инстаграме с хэштегом #bookselfie и #smartj и @smartJKishinev-Mazl и 5 баллов за пост в интернете. Вызываем всех на челлендж и верим в ваши возможности! Уже есть первые результаты и лидеры! #challenge #bookreading #children

27
לפני 2 חודשים

РУ: Сегодня ровно 100 дней, как террористы ХАМАС вероломно атаковали Израиль, зверски убив 1200 человек, захватив сотни граждан разных стран в заложники. Агудат Исраэль в Молдове выражает поддержку Государству Израиль, молится за освобождение более 130 человек, до сих пор находящихся в плену, за скорейшую победу над врагами, терроризмом и антисемитизмом. Амен! EN: Today marks 100 days since Hamas terrorists treacherously attacked Israel, brutally killing 1,200 people and taking hundreds of citizens of different countries hostage. Agudath Israel in Moldova expresses its support for the State of Israel, prays for the release of more than 130 people still kept in captivity, for a speedy victory over enemies, terrorism and anti-Semitism. Amen! #bringthemhome #release #hostages #supportisrael

14
לפני 2 חודשים

Прекрасные халы, испеченные прекрасными хозяйками, без сомнения станут украшением стола ближайшего Шаббата. Ждем всех в Сенной синагоге в том числе отведать такой кулинарный шедевр! Шаббат шалом, друзья! * * * These amazing challahs baked by wonderful housewives of our community will undoubtedly decorate the Shabbat table. We are waiting for everyone at the Hay Synagogue to taste such a culinary masterpiece! Shabbat Shalom, dear friends! #shabbat #bread #jewish #tradition

53
לפני 2 חודשים

РУ: Главный раввин Молдовы Пинхас Зальцман провел ещё одну важную встречу для еврейского сообщества республики - в этот раз с одним из крупнейших современных политиков Государства Израиль, уроженцем Молдовы Авигдором Либерманом. Г-н Либерман был очень заинтересован узнать о жизни и динамике развития еврейской диаспоры в Молдове, культурных, образовательных и религиозных программах, осуществляемых в республике, насущных проблемах и вопросах. Такие встречи, несомненно имеют важное значение и способствуют продвижению имиджа и расширению деятельности во благо еврейского населения республики в целом. ENG: The Chief Rabbi of Moldova, Pinchas Zaltzman, held another important meeting for the Jewish commonwealth of the republic - this time with one of the most eminent and influential politicians of the State of Israel, a native of Moldova, Avigdor Lieberman. Mr. Lieberman was very interested in learning about the life and dynamics of development of the Jewish diaspora in Moldova, cultural, educational and religious programs carried out in the republic, pressing problems and issues. Such meetings are undoubtedly important and help promote the image and expand activities for the benefit of the Jewish population of the republic as a whole. #JewsofMoldova #connections #development

38
לפני 2 חודשים

Дорогие друзья! Наступает месяц Шват, пятый по счету от Тишрей. Швату соответствует созвездие Водолея. Ключевым событием месяца является то что первого Швата Моше начал читать Израилю Книгу Дварим, произнеся слова «Полно вам жить у этой горы» (Дварим, 1). Поэтому мудрецы сравнивают первое Швата с днем Дарования Торы, ибо в сердцах сынов Израиля как бы открываются новые источники Торы, и в течение тридцати семи дней — они удостаиваются новых откровений. Ну и, конечно, в месяце Шват отмечается праздник Ту биШват — «Новый год деревьев». В древности на Ту би-Шват было принято отделять десятую часть плодов в пользу первосвященников. На праздничный стол клали семь плодов земли, которыми славится Земля Израиля: маслины, финики, виноград, инжир, гранат, пшеница и рожь. Желаем всем мира и здоровья! Рош Ходеш Самеах! #newmonth #roshhodesh #jewish #calendar

25
לפני 2 חודשים

РУ: Главный раввин Молдовы Пинхас Зальцман встретился с министром по делам религий Израиля Михаэлем Малкиели. Во время встречи был обсуждён целый ряд вопросов, связанных с функционированием еврейских религиозных институтов и услуг, в частности раввинатский суд, кладбища, гиюр и тд. Министр высоко оценил усилия и многолетнюю работу рава Зальцмана по развитию и укреплению еврейской традиции в Республике Молдова и заверил в поддержке со стороны Министерства. Стороны договорились поддерживать отношения и обмениваться информацией на постоянной основе. ENG: Chief Rabbi of Moldova Pinchas Zaltzman met with Israeli Minister of Religious Services Michael Malchieli. During the meeting, a number of issues related to the functioning of Jewish religious institutions and services were discussed, in particular the rabbinical court (Beit Din), cemeteries, conversion procedure, etc. The Minister highly appreciated the efforts and many years of work of Rav Zaltsman to develop and strengthen the Jewish tradition in the Republic of Moldova and assured of support by the Ministry. The parties agreed to maintain relations and exchange information on an ongoing basis. Michael Malchieli הרב פנחס זלצמן Rabbi Pinchas Zaltzman #jewish #tradition #Moldova

43
לפני 2 חודשים

Зимние каникулы в Агудат Исраэль прошли весело, познавательно и дружно. Как всегда, программа включала самые разнообразные занятия, прогулки и поездки, посещения интересных мест. И, самое главное, любовь и трепетное отношение к деткам. С удовольствием ждем вас на наших программах и в дальнейшем! #jewish #programs #children SmartJ Kishinev - Mazl

31

Пинхас Зальцман

Раввин, Даян

Рав Пинхас Зальцман родился в потомственной семье раввинов.

С 2007 года он работает в Кишиневе, и это не случайно - ведь его прадедушка со стороны матери был раввином ешивы в нашем городе и даже проживал на территории Сенной синагоги. Он репатриировался в Эрец Исраэль в 1919 году. Его корни по отцовской линии уходят в Германию.

Рав Пинхас отец 10 детей, из которых уже семеро обзавелись собственными семьями, а также дедушка более 20 внуков! В Израиле он уважаемый Раввин и Даян, то есть судья, большой общины в Бней-Браке. Благодаря ему в нашей синагоге проводятся хупы, возможно пройти гиюр (переход в иудаизм), или при необходимости разводный процесс - гет, а также привозят моэля для проведения брит милы.

Пинхас Зальцман - раввин центральной синагоги Кишинёва

Иосиф Бродбекер

Раввин

Иосиф Бротбеккер - главный раввинат Молдовы

Даниэль Мунтян

Помощник Раввина

Родился в Кишиневе в советское время в семье рабочих и служащих.

В 1986 году был призван на службу в Военно-морской флот, после чего хотел связать жизнь с морем, однако тяжёлая болезнь изменила планы и на 8 лет приковала к постели.

В 1997 году после первой встречи с Главным Раввином Молдовы Равом Залманом Абельским стал его учеником, а затем и помощником вплоть до его ухода из жизни.

Впоследствии многолетние знакомство с Равом Пинхасом Зальцманом переросло в сотрудничество в Агудат Исраэль в Молдове.

С 2003 года представляет ОК Kosher Certification в Молдове.

Женат, отец шестерых детей.

Помощник Раввина Сенной Синагоги в Кишинёве