הקהילה היהודית הדתית של מולדובה

ההיסטוריה של היהודים בשטח מולדובה של היום משתרעת על פני יותר מ -2,000 שנה.

 

הוא האמין כי בפעם הראשונה יהודים הופיעו כאן בתחילת העידן החדש. יש מידע שבסוף המאה ה-1 העניק המלך דצבל ליהודי העיר תלמוס זכויות מיוחדות, בנוסף הם התגוררו גם בערים אחרות בדקיה. במאות ה-1-2 לספירה הגיעו לכאן יהודים גם עם הלגיונות הרומיים בתקופת המלחמות הרומיות-דאקיות

כל הזמן נמצאים אנשים המגלים את השורשים היהודיים של משפחותיהם, שיש להם רצון ללמוד על ההיסטוריה והמסורת היהודית. החיים היהודיים במולדובה ואחרי 2000 שנה של היסטוריה מורכבת, טרגית ושנויה במחלוקת ממשיכים להתקיים ולהתפתח. ופעילותה של הקהילה הדתית והתרבותית שלנו, אגודת ישראל, היא דוגמה חיה ומובהקת.

אכפתיות

אכפתיות

עבור בני הקהילה הנזקקים מארגנים ארוחות יומיות ומספקים סיוע הומניטרי.

פעילויות

פעילויות

חגים ושבתות אוספים את כל הקהילה במעגל החם של בית הכנסת שלנו.

ילדים ובני נוער

ילדים ובני נוער

בית הספר לילדים של יום ראשון פועל, הרחבה, לימוד שפות ותוכניות בידור וחינוך אחרות.

חיי הקהילה:חדשות.|אירועים.|פעילויות. להיות מודע!

לפני 3 ימים

Дорогие друзья, наступает месяц Кислев, полный важных дат и праздников. Конечно, главный в нем и один из самых любимых – #Ханука. Еще один важный момент - именно в Рош Ходеш Кислев на небе воссияла самая первая радуга в знак завершения Великого Потопа. Подробнее - https://synagogue.md/docs/%d0%ba%d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b2/ Мы желаем всем позитивного настроения, мира и благополучия! #RoshHodesh #Newmonth

30
לפני 6 ימים

Дорогие друзья! 🌷Сегодня день рождения у замечательной Оделии Мунтян! 🥞Оделия - для всех, кто ее знает, воплощение настоящей еврейской хозяюшки, бесконечных вкусняшек, тепла и уюта! ❣️Мы искренне поздравляем Оделию и всю ее прекрасную семью с этим праздником и желаем им здоровья, мира и благополучия! До 120 и Мазаль тов! Odelia Muntean #happybirthday

34
לפני שבוע 1

Искренне благодарим PJ Library из Украины за прекрасные детские книжки, преподнесенные нам в дар. Всем мира и здоровья! Шаббат шалом! PJ Library in Ukraine - "Піжамна бібліотечка" #Jewish #books #kids

13
לפני שבוע 1

На этой неделе в Бухаресте прошла встреча руководства Конференции раввинов Европы (CER), организации, объединяющей около 700 духовных лидеров еврейских общин континента, в которой принял участие и главный раввин Молдовы, глава Агудат Исраэль в Молдове рав Пинхас Зальцман. В рамках встречи он был избран членом постоянного комитета CER. «Я счастлив получить столь высокое назначение и присоединиться узкому кругу высокоуважаемых раввинов Европы. Это имеет большое значение и, несомненно, поможет решать самые разные проблемы и нужды нашей общины», сказал рав Зальцман На встрече поднимались различные вопросы, стоящие на повестке дня европейского еврейства, в том числе законодательные инициативы против кошерного забоя скота и обрезания в некоторых странах континента, информация о свободе вероисповедания в Европе, помощь беженцам с Украины. В ходе съезда раввины встретились с руководителями правительства и парламента Румынии, послами стран Евросоюза. * * * This week Bucharest hosted an official meeting of the leaders of the Conference of European Rabbis (CER), in which the Chief Rabbi of Moldova, הרב פנחס זלצמן Rabbi Pinchas Zaltzman, also took part. In the frames of the meeting, he was elected a member of the CER Standing Committee. “I am happy to receive such a high appointment and join a small circle of highly respected rabbis in Europe. This is of great importance and will undoubtedly help to solve a variety of problems and needs of our community,” said Rabbi Zaltzman. The meeting raised various issues on the agenda of European Jewry, including legislative initiatives against kosher slaughter and circumcision in some countries of the continent, information about religious freedom in Europe, and assistance to refugees from Ukraine. During the congress, the rabbis met with the leaders of the Romanian government and parliament, and the ambassadors of the EU. Conference of European Rabbis #Jewish #Europe #community

36
לפני שבוע 1

Вчера ближе к вечеру по Молдове и, в том числе в Кишиневе, временно отключался свет. Однако, это не нарушило процесса занятий в проекте SmartJ Kishinev - Mazl в Сенной синагоге Агудат Исраэль! Как говорится, ученье - свет! Хотя очень хочется, чтобы больше такого не повторялось... #peace #light #jewish #learning

23
לפני 2 שבועות

Всемирный День Еврейских Знаний проводится 13 лет в честь завершения выдающимся раввином и духовным наставником современности Адином Штайнзальцом (зихроно левраха) перевода Талмуда на современный иврит. В честь праздника замечательную программу для взрослых и детей провели Агудат Исраэль в Молдове и еврейский студенческий центр Гилель. Здесь было о чем задуматься, чему порадоваться, и, конечно, не обошлось без вкусных угощений и развлекательной программы. Тех же, кто по каким-то причинам не смог быть в этот день с нами, обязательно ждем в следующем году во второе воскресенье ноября! * * * The Global Day of Jewish Learning was established 13 years ago in honor of the completion of the Talmud translation into modern Hebrew by the outstanding rabbi and spiritual teacher of our time, Adin Steinsaltz (Zichrono Levracha). In honor of the holiday, a wonderful program for adults and children was held by Agudath Israel in Moldova and the Jewish student center Hillel. The program combined discussions, classes, presentations for all tastes – to think, to have fun, to relax, to create… And next year on the second Sunday of November we will wait all those who for some reason could not be with us on this day! #jewish #GlobalDay Hillel Kishinev/Гилель Кишинёв SmartJ Kishinev - Mazl Drugush Sergiu

28
לפני 2 שבועות

👍 И будни, и праздники в Сенной синагоге Агудат Исраэль проходят весело и интересно! SmartJ Kishinev - Mazl #GlobalDay

17
לפני 2 שבועות

Дорогие друзья! 👍13 ноября - Всемирный день еврейских знаний. Интереснейшая программа подготовлена Агудат Исраэль и @Hillel Kishinev/Гилель Кишинёв 👉Ждем вас в 14.00 по адресу Ул. Болгарская, 34. ☝️Просим зарегистрироваться по ссылке - https://docs.google.com/forms/d/1Y4PTv9SjqRvTCoUp7BkFuqHywQqoeYZs9MywCx0EjIU/edit #Jewish #holiday #GlobalDay

5
לפני 2 שבועות

Вчерашнее мероприятие, посвященное Хрустальной ночи, вызвало большой интерес и отклик у СМИ. Приводим только несколько ссылок наших информационных партнеров: https://primelestiri.md/ro/amintiri-despre-pogromul-antievereiesc-noaptea-de-cristal---127428.html https://iton.md/uroki-antisemitizma-dlya-uchenikov-stolichnikh-litseev https://www.publika.md/ziua-internationala-de-lupta-impotriva-fascismului-si-antisemitismului-marcata-la-chisinau_3131444.html

4
לפני 2 שבועות

☑️События Хрустальной ночи 1938 г. стали во многом переломным моментом нацизма к «окончательному решению» еврейского вопроса. Однако, причины, последствия и суть их актуальна и сегодня и в будущем. Недаром, именно 9 ноября установлен как Международный день борьбы с фашизмом, расизмом и антисемитизмом. ☑️Агудат Исраэль в Молдове совместно с Agenția Relații Interetnice a Republicii Moldova и посольством Швеции в Молдове провела знаковое мероприятие, на котором присутствовало более 100 учителей и учеников лицеев им. Герцля, Рамбама, Пушкина, представители дипломатического корпуса, средства массовой информации. ☑️Кроме официальных приветствий об уроках и значении Хрустальной ночи, исторических параллелях с другими событиями прошлого и настоящего, рассказали ведущие эксперты в области еврейской истории в Молдове доктор Ирина Шихова, директор Музея еврейской истории Молдовы, руководитель научно-исследовательского центра Магид, и доктор Евгений Брик, директор Института иудаики, автор многочисленных научных и популярных работ по данной теме. ❗️Главный вывод и призыв ораторов заключался в том, что мы должны не только помнить, знать и изучать историю, но действовать сообща и каждый на своем месте дабы реально противостоять взаимной ненависти, предрассудкам и преследованиям. * * * ☑️The events of Kristallnacht in 1938 became in many ways the turning point of the Nazism towards the "final solution" of the Jewish issue. However, the reasons, consequences and essence of them are yet relevant today and in the future. It is not occasional that just November 9 was established as the International Day against fascism, racism and anti-Semitism. ☑️Agudath Israel in Moldova in partnership with the Agency for Interethnic Relations of the Republic of Moldova and Embassy of Sweden in Chisinau, held a landmark event attended by more than 100 teachers and students of lyceums of Chisinau, representatives of the diplomatic corps, the media. ☑️In addition to official greetings about the lessons and significance of Kristallnacht, the leading experts in the field of Jewish history in Moldova, Dr. Irina Shikhova, director of the Museum of Jewish History of Moldova, head of the Maghid Research Center, and Dr. Eugene Brik, director of the Jewish Studies Institute, author of numerous scientific and popular works on this topic, told about historical parallels of Kristallnacht with other events of the past and present. ❗️The main conclusion made by the speakers was that we must not only remember, learn and know history, but also act together and each in his or her own place in order to really resist mutual hatred, prejudice and persecution. #antiracism #liveinpeace #Kristallnacht #holocaust

31

Пинхас Зальцман

Раввин, Даян

Рав Пинхас Зальцман родился в потомственной семье раввинов.

С 2007 года он работает в Кишиневе, и это не случайно - ведь его прадедушка со стороны матери был раввином ешивы в нашем городе и даже проживал на территории Сенной синагоги. Он репатриировался в Эрец Исраэль в 1919 году. Его корни по отцовской линии уходят в Германию.

Рав Пинхас отец 10 детей, из которых уже семеро обзавелись собственными семьями, а также дедушка более 20 внуков! В Израиле он уважаемый Раввин и Даян, то есть судья, большой общины в Бней-Браке. Благодаря ему в нашей синагоге проводятся хупы, возможно пройти гиюр (переход в иудаизм), или при необходимости разводный процесс - гет, а также привозят моэля для проведения брит милы.

Пинхас Зальцман - раввин центральной синагоги Кишинёва

Иосиф Бродбекер

Раввин

Иосиф Бротбеккер - главный раввинат Молдовы

Даниэль Мунтян

Помощник Раввина

Родился в Кишиневе в советское время в семье рабочих и служащих.

В 1986 году был призван на службу в Военно-морской флот, после чего хотел связать жизнь с морем, однако тяжёлая болезнь изменила планы и на 8 лет приковала к постели.

В 1997 году после первой встречи с Главным Раввином Молдовы Равом Залманом Абельским стал его учеником, а затем и помощником вплоть до его ухода из жизни.

Впоследствии многолетние знакомство с Равом Пинхасом Зальцманом переросло в сотрудничество в Агудат Исраэль в Молдове.

С 2003 года представляет ОК Kosher Certification в Молдове.

Женат, отец шестерых детей.

Помощник Раввина Сенной Синагоги в Кишинёве