הקהילה היהודית הדתית של מולדובה

ההיסטוריה של היהודים בשטח מולדובה של היום משתרעת על פני יותר מ -2,000 שנה.

 

הוא האמין כי בפעם הראשונה יהודים הופיעו כאן בתחילת העידן החדש. יש מידע שבסוף המאה ה-1 העניק המלך דצבל ליהודי העיר תלמוס זכויות מיוחדות, בנוסף הם התגוררו גם בערים אחרות בדקיה. במאות ה-1-2 לספירה הגיעו לכאן יהודים גם עם הלגיונות הרומיים בתקופת המלחמות הרומיות-דאקיות

כל הזמן נמצאים אנשים המגלים את השורשים היהודיים של משפחותיהם, שיש להם רצון ללמוד על ההיסטוריה והמסורת היהודית. החיים היהודיים במולדובה ואחרי 2000 שנה של היסטוריה מורכבת, טרגית ושנויה במחלוקת ממשיכים להתקיים ולהתפתח. ופעילותה של הקהילה הדתית והתרבותית שלנו, אגודת ישראל, היא דוגמה חיה ומובהקת.

אכפתיות

אכפתיות

עבור בני הקהילה הנזקקים מארגנים ארוחות יומיות ומספקים סיוע הומניטרי.

פעילויות

פעילויות

חגים ושבתות אוספים את כל הקהילה במעגל החם של בית הכנסת שלנו.

ילדים ובני נוער

ילדים ובני נוער

בית הספר לילדים של יום ראשון פועל, הרחבה, לימוד שפות ותוכניות בידור וחינוך אחרות.

חיי הקהילה:חדשות.|אירועים.|פעילויות. להיות מודע!

לפני 2 שעות

Первая неделя лагеря прошла на мажорной ноте - вкусняшки своими руками, высокохудожественные шаббатние свечи и новое - огромный батут посреди двора! Добро пожаловать в нашу компанию! Всем мира и здоровья! Шаббат шалом! SmartJ Kishinev - Mazl Yael Foundation #children #programs #summercamp

6
לפני 3 ימים

РУ: Дорогие друзья, Делимся радостной новостью – нашей общине в подарок передан новый свиток Торы. Это очень благое и важное событие. Как сказано, «И напишите себе песнь эту, и научи ей сынов Израиля, вложи ее в уста их, чтобы была песнь эта Мне свидетельством в сынах Израиля» (Дварим 31:19). От имени главного раввина Молдовы Пинхаса Зальцмана выражаем искреннюю благодарность дорогому Шимону и его другу Ицхаку Несими за этот дар! ENG: Dear friends, Happy to share a wonderful news - a new Torah scroll was given to our community as a gift. This is a very meaningful and important event. As it is written, “And now, write for yourselves this song, and teach it to the children of Israel. Place it into their mouths, in order that this song will be for Me as a witness for the children of Israel.” (Deuteronomy 31:19). On behalf of the הרב פנחס זלצמן Rabbi Pinchas Zaltzman, the Chief Rabbi of Moldova, we express our sincere gratitude to dear Shimon and his friend Yitzchak Nesimi for this deed and gift! #Torah #jewish #community #mitzvah

61
לפני שבוע 1

Дорогие друзья! Сказано:"…Г-сподь сказал мне: сын мой ты, сегодня я родил тебя." Сегодня день рождения главного раввина Молдовы Пинхаса Зальцмана, главы Агудат Исраэль в Молдове. Рав Зальцман уже много лет своей яркой и активной деятельностью показывает, что возрождение и развитие еврейства в нашей республике для него не пустые слова, а часть личной миссии, настоящая мицва, которой он следует. Мы искренне желаем раву Пинхасу, его большой семье счастья, благополучия и крепкого здоровья и сил до 120! Всем мира и больше поводов для радости! Шаббат шалом! Dear friends, It is said: "You are My son; this day have I begotten you." Today is the birthday of the Chief Rabbi of Moldova, the head of Agudat Israel in Moldova Rav Pinchas Zaltzman. Rabbi Zaltzman has been showing for many years with his bright and devoted activities that the revival and development of Jewry in our republic are not just empty words for him, but part of his personal mission, a real mitzvah that he follows. We sincerely wish Rav Pinchas and his large family happiness, prosperity and good health and strength until 120! Wishing peace to everyone and more reasons to rejoice! Shabbat Shalom! הרב פנחס זלצמן Rabbi Pinchas Zaltzman #happybirthday

52
לפני שבוע 1

Дорогие друзья, Наступает Шавуот, один из важнейших еврейских праздников, который по сути изменил историю еврейского народа и человечества в целом. В этот день в 2448 году от сотворения мира (1312 г. до н.э.) евреи получили от Вс-вышнего Тору и Десять Заповедей — морально-этическую базу большей части современной цивилизации. Как сказано, «И совершай праздник Шавуот Г-споду, Б-гу своему» (Дварим, 16, 9). У праздника много значений и символов - это и праздник жатвы первого урожая, день приношения «первинок», Ацерет, означающее, что Шавуот является завершением Песах и, конечно, Праздник дарования Торы. Можно обратить внимание и на созвучие со словом швуот («клятвы»), ибо с этим днем связаны клятва народа Израиля исполнять и изучать Тору и клятва, которую дал Вс-вышний не заменять избранный Им народ Израиля другим народом. В Шавуот запрещено все, что, с точки зрения законов субботы, считается работой, кроме варки еды и перенесения огня. Установлено всю ночь изучать «Тиккун лейл шавуот», или Талмуд. В синагогах выносят свиток Торы и читают о том, как она была дарована, книгу Рут и фрагмент о законах празднования Шавуот в Храме. После утренней молитвы во время чтения Торы слушают Десять Заповедей. Праздничная трапеза включает молочную и мучную пищу, так как вернувшись от горы Синай и не успев откашеровать посуду, евреи довольствовались молочной пищей. Мы поздравляем всех с этим важным и значимым событием и желаем быть готовыми принимать правильные и мудрые решения, соответствовать высоким моральным нормам, которые определяют нашу человеческую сущность перед Вс-вышним, миром и людьми. Хаг Шавуот Самеах! #Torah #Jewish #holiday #Shavuot

13
לפני 2 שבועות

Дорогие друзья, Подошла к концу первая смена летней площадки в Сенной. Дети и родители довольны, а значит и мы счастливы! Следующий цикл мы запускаем с 17 по 30 июня и с удовольствием приглашаем всех присоединиться. Для нас главные критерии: здоровье и настроение наших деток, поэтому вы можете быть абсолютно уверены, что на нашей площадке им будет интересно, весело и, что согласитесь немаловажно, вкусно! Поверьте, доказано опытом многих лет! Набор уже идёт полным ходом, не теряйте времени, звоните пока есть места: 069384734. #jewish #children #activities #summercamp Yael Foundation SmartJ Kishinev - Mazl

15
לפני 2 שבועות

Дорогие друзья, Сегодня наступает месяц Сиван, очень важный символичный вобравший ряд ключевых событий в нашей истории. Сиван – третий из двенадцати месяцев еврейского календаря. Сказано: «Благословен будь Милосердный (милосердие следует третьим среди неотъемлемых качеств Всевышнего), давший Тору из трех книг («Тора», «Невиим» и «Кетувим») народу из трех сословий (Коэны, Левиим и Исраилим) в третий месяц через трех прародителей (Моше, Аарона и Мирьям)». Третий месяц как бы объединяет и усиливает качества двух предыдущих. Так можно провести параллель между Сиваном и праотцом Яаковом, который соединил и усовершенствовал уникальные жизненные пути Авраама и Ицхака. Кстати, именно первого Сивана евреи разбили лагерь в Синайской пустыне, уже готовые получить Тору, а первые 12 дней этого месяца обладают большей святостью, чем обычные будничные дни. В Сиване произошел и ряд трагических событий: кровавые погромы в 11-13 в.в. в Вормсе, Майнце и других городах Германии, во французском Блуа, казачьи погромы середины 17-го века. Так же происходит и в нашей жизни сегодня – похороны близкого члена общины, веселье детских программ, встреча Шаббата и новомесячья… Мы будем хранить добрую память о тех, кто покинул нас, строить будущее наших детей, молиться о мире и благополучии! Желаем нам всем больше добрых вестей и поводов для радости! Шаббат Шалом! Рош Ходеш Самеах! #newmonth #jewish #calendar #shabbat

18
לפני 2 שבועות

Дорогие друзья, Жизнь продолжается, набирает обороты и наша детская площадка. Главный принцип - каждый день что-то новое, но обязательно интересное и полезное для деток. Ну и, конечно, сочетание умственной и физической активности, чтоб было ещё занимательнее! #children #programs #summercamp SmartJ Kishinev - Mazl Yael Foundation

16
לפני 2 שבועות

Печальная весть - сегодня ушёл из жизни Рудольф (Рудик) Мильгром. Запомним его каким он был - весёлым, душевным, искренним, открытым... ברוך דיין האמת...

107
לפני 2 שבועות

Как сказано, "Десять мер красоты досталось миру – девять (мер) взял Иерусалим, а одну меру — весь мир". (Кидушин, 49 б). Сегодня вечером наступает День Иерусалима, нашего любимого и родного навсегда города, более 3200 лет связанного с историей и традицией еврейского народа. Мы любим его, наш подлинный этический и культурный центр, притягивающий взоры и сердца, и желаем, чтоб в городе Мира воцарились мир и гармония. Амен! #Jerusalem #Day Photo Credit: Yonatan Sindel/Flash90

22
לפני 3 שבועות

Настала долгожданная пора каникул. Начала работу и летняя площадка в Сенной синагоге Агудат Исраэль. Дети сразу же попали в нежные и заботливые руки наших профессиональных и опытных педагогов и мадрихов. Досуг, увлекательные прогулки и игры обеспечат отдых и отвлечение от школьных забот, а ненавязчивые полезные занятия помогут быть в тонусе и не злоупотреблять свободным временем. Первая смена работает до 11 июня. Ещё есть возможность присоединиться - звоните по номеру 069384734. #summercamp #jewish #programs #kids SmartJ Kishinev - Mazl Yael Foundation

18
לפני 3 שבועות

26 Ияра уже более 10 лет установлена как дата Дня спасения и освобождения, ведь именно 26 ияра 5705 стал днем капитуляции фашистской Германии во Второй мировой войне. Несмотря на огромные жертвы и невосполнимые потери, наш народ вышел из трагедии Холокоста, начал строить Государство Израиль и с Б-жьей помощью новое будущее. Тем не менее, вся история и традиция еврейского народа построена на памяти и сохранении событий. Как сказал Президент Конференции раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт отмечать этот день следует подобно празднику Песах — как праздник освобождения: «Вывел нас из рабства на свободу, из порабощения — к вызволению, из траура — к празднику». В этот день зажигают три свечи - во славу Всевышнего, в память о погибших в годы войны и в честь солдат, воевавших за наше спасение. Память об этих событиях и людях будет всегда актуальна для нас и будущих поколений! #Victoryday #Memory #Jewish #tradition

6
לפני 3 שבועות

Завершился очередной год занятий, встреч и полезных развлечений программы SmartJ Kishinev - Mazl в Сенной синагоге. Завершился ярко и празднично, с любовью, улыбками и, конечно, призами! Мы поздравляем с наступающим Днем защиты детей и желаем нашим деткам и их семьям полноценного и радостного летнего отдыха и приглашаем на наши программы, которые начинают работать уже в июне! Будем рады видеть постоянных и новых друзей, замечательное настроение, разнообразные занятия, вкусное кошерное питание гарантируем! Обращайтесь по тел. 0693 84 734! И спасибо Yael Foundation за поддержку! Всем мира и здоровья! Шаббат шалом! #summercamp #programs #kids

25
לפני 3 שבועות

Daria Boboc, с днем рождения! #happybirthday

43
לפני 3 שבועות

Вспомним самые яркие моменты прошедшего Лаг-ба-омер! Ещё раз спасибо Yael Foundation за поддержку!

27
לפני 3 שבועות

РУ: Рады сообщить, что реабилитация главного раввина Молдовы Пинхаса Зальцмана проходит с Б-ожьей помощью благополучно. Все, кто знаком с равом Пинхасом не сомневались, что он в любом состоянии продолжает активно работать, проводить встречи. Так накануне его посетил министр по делам религий Израиля Михаэль Малкиели. Желаем раву Зальцману скорейшего полного выздоровления! ENG: We are glad to announce that the rehabilitation of הרב פנחס זלצמן Rabbi Pinchas Zaltzman the Chief Rabbi of Moldova, is going well with G-d’s help. Everyone who knows Rav Pinchas had no doubt that he continues to work actively and hold meetings in any condition. Thus on the eve he was visited by Israel's Minister of Religious Affairs Michael Malchieli. We wish Rav Zalztman a speedy full recovery! #partnership #community #development

47
לפני 4 שבועות

РУ: Незабываемую и яркую программу к празднику Лаг ба Омер провела Агудат Исраэль в Молдове. В мероприятии приняло участие более 150 человек, включая наших друзей из общины Тирасполя и студенческой организации Гилель. Естественно, праздник встретили вместе с уважаемым равом Бродбекером ещё в Сенной синагоге по окончанию Шаббата. А на следующий день состоялся выезд за город. В первую часть вошла экскурсия по основным местам, связанным с еврейской историей Кишинева, которую провели замечательные гиды Н. Алхазова и И. Шихова, директор Музея истории евреев Молдовы. Затем на базе Cristiano в Слободзее-Душке рав Даниэль Мунтян рассказал о значении и истории праздника, нас поздравила глава представительства Натив в Молдове М. Ануков. Затем последовал вкусный обед, традиционная стрельба из лука, специальная анимационная программа для детей, полдник, танцевальная часть, конечно, общее фото и, наконец, зажжение костра, ставшее поистине ярким финальным аккордом дня. Благодарим всех, кто организовал этот праздник, и участников за активность, хорошее настроение и выражения признательности. Но самая большая благодарность Фонду Яэль, оказавшему поддержку проведения мероприятия. Всем хорошей недели и до новых встреч! ENG: An unforgettable and bright program for the holiday of Lag B'Omer was held by Agudath Israel in Moldova. More than 150 people took part in the event, including the Tiraspol community and the Hillel student organization. Naturally, the holiday started yet at the end of Shabbat in the Hay Synagogue. And the next day there was a special trip. The first part included a tour of the places of the Jewish history of Chisinau, was conducted by wonderful guides N. Alkhazova and I. Shikhova, director of the Museum of the History of the Jews of Moldova. Then, we arrived to the Cristiano picturesque resort 45 km from Chisinau. Rabbi Daniel Muntean spoke about the meaning and history of the holiday, and the head of the Nativ representative office in Moldova, M. Anukov, congratulated the audience. Speeches were followed by a delicious lunch, traditional archery, a special animation program for children, a dance part, a group photo and, finally, the lighting of the fire, which became a truly bright final chord of the day. We thank everyone who organized this holiday and the participants for their activity, good mood and expressions of gratitude. But the greatest thanks go to the Yael Foundation, which provided support for the event. Wish you all a good week and see you again at our new programs! Yael Foundation Еврейский центр "Хэсэд" НАТИВ в Кишинёве - Израильский культурный центр Muzeul de Istorie a Evreilor din Republica Moldova / Jewish Museum Moldova Hillel Kishinev/Гилель Кишинёв #jewish #holiday #celebration #community Использованы фото Iosif_Snegovic

33
לפני 4 שבועות

Юрий Крейчман с днем рождения!

51
לפני 4 שבועות

Дорогие друзья, на исходе Шаббата, 18 Ияра наступает праздник Лаг ба Омер, имеющий много значений, в том числе мистических и тайных. Считают, что именно 18-го Ияра ман стал выпадать в пустыне, началось восстание против римлян, известное как «Восстание Бар-Кохбы», и закончилась эпидемия, от которой умирали ученики рабби Акивы. Из 24 тысяч остались живы всего пятеро, среди которых рабби Шимон Бар-Йохай. Рабби Шимон похоронен на горе Мерон. В день его смерти впервые за многие годы на небе появилась яркая радуга, символизирующая союз с Творцом. 18-го ияра принято проводить первую стрижку трехлетних мальчиков, зажигать костры в честь рабби Шимона бар Иохая, плясать и петь песни. Как сказано: «Ведь таковы Мои слова — они как огонь!» Есть также обычай, согласно которому дети выходят в поля и леса, вооруженные луками и стрелами. Это не только дань чести воинам Бар-Кохбы. Более глубокий смысл в значении слова радуга (на иврите «кешет» означает также «лук») — это знак свидетельства обещания Вс-вышнего более не наводить на землю потоп. Поздравляем всех с праздником и желаем радостного настроения, любви и уважения к близким, мира и здоровья! Хаг Самеах! Шаббат шалом! #LagbaOmer #Jewish #holiday #Shabbat

16
לפני 4 שבועות

РУ: Знаковое мероприятие провела накануне Агудат Исраэль в Молдове в партнерстве с Agenția Relații Interetnice. Презентацию уникальных фотографий о Холокосте из собственной коллекции представил фотограф, публицист, исследователь Артур Бондарь. Некоторые из них были показаны впервые. Артур около 10 лет занимается собиранием оригинальных негативов времен Второй мировой. В его коллекции более 15000 единиц. Он автор 7 книг, многочисленных выставок в разных странах мира, публикаций в ведущих изданиях США и Европы. Лауреат международных наград, лучший фотограф Украины (2013). От организаторов аудиторию приветствовали заместитель директора Агудат Исраэль в Молдове М. Финкель и Генеральный директор Агентства межэтнических отношений В. Рябчинский. Важно, что большую часть аудитории составляли ученики столичных лицеев им. Гоголя, РАМБАМа и Антиоха Кантемира. Как отмечали выступавшие гости, в частности, депутат Парламента, глава парламентской группы дружбы Молдова-Израиль Наталья Давидович, и директор Института румынской культуры М. Бабук, для молодого поколения такие программы исключительно важны, как в познавательном, так и воспитательном планах. "Холокост является актуальным и важным событием и сегодня, поскольку антисемитизм, нетерпимость и преследования по расовым, религиозным, этнических признакам, к сожалению, не исчезли", - говорилось в выступлениях. "Одна из важных задач подобных встреч научить нас мыслить самостоятельно, отделять правду от фейков, анализировать информацию, быть открытыми к диалогу". Благодарим всех гостей и особенно партнёров в лице Агентства межэтнических отношений Республики Молдова за содействие в проведении столь важного мероприятия. Встреча стала возможной в рамках проектов при содействии Комиссии по материальным претензиям к Германии («Клеймс Конференс») и поддержке фонда «Память, ответственность, будущее» (EVZ) и Федерального министерства финансов Германии. ENG: A landmark event was held on the eve by Agudath Israel in Moldova in partnership with the Agency of Interethnic Relations. A presentation of unique photos from the Holocaust period was presented by photographer, publicist, and researcher Arthur Bondar from his own collection. Some of them were shown for the first time. Arthur has been collecting original negatives from World War II for about 10 years. His collection contains more than 15,000 items. He is the author of 7 books, numerous exhibitions in different countries of the world, publications in leading media in the USA and Europe. Winner of international awards, best photographer of Ukraine (2013). From the organizers, the audience was greeted by the Deputy Director of Agudath Israel in Moldova M. Finckel and the General Director of the Agency of Interethnic Relations V. Ryabchinsky. It is important that most of the audience were students from the capital’s lyceums. As the guests who spoke noted, in particular, Member of Parliament, Head of the Moldova-Israel Parliamentary Friendship Group N. Davidovici, and Director of the Institute of Romanian Culture Monica Babuc, such programs are extremely important for the younger generation, both in cognitive and educational terms. “The Holocaust is an actual and important phenomenon yet today, since anti-Semitism, intolerance and persecution on racial, religious and ethnic grounds, unfortunately, have not disappeared,” the speeches said. “One of the important tasks of such meetings is to teach us to think independently, separate truth from fakes, analyze information, and be open to dialogue.” We thank all the guests and especially our partners in the name of the Agency of Interethnic Relations of the Republic of Moldova for their assistance in holding such an important event. The meeting has become possible in the frames of the projects implemented with Assistance from the Conference on Jewish Material Claims Against Germany and support by the Foundation Remembrance, Responsibility and Future and by the German Federal Ministry of Finance. #Holocaust #Memory #photos #presentation Лицей Имени Рамбама Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău Теоретический лицей имени Антиоха Кантемира Лицей имени Н. В. Гоголя

19
לפני חודש 1

Сегодня 21 мая свой день рождения отмечает замечательный человек, друг, лучший сотрудник на которого всегда с уверенностью можно положиться в Агудат Исраэль Михаил Финкель ! Уважаемый Михаил, От всей души Поздравляем С Днем Рождения! Желаем здоровья Вам и Вашей семье, счастья, благополучия, исполнения всех желаний, вдохновения на новые проекты, новые стихи и прозу, оставаться таким же отзывчивым и всегда готовым выслушать! Мазаль Тов! До 120!

93

Пинхас Зальцман

Раввин, Даян

Рав Пинхас Зальцман родился в потомственной семье раввинов.

С 2007 года он работает в Кишиневе, и это не случайно - ведь его прадедушка со стороны матери был раввином ешивы в нашем городе и даже проживал на территории Сенной синагоги. Он репатриировался в Эрец Исраэль в 1919 году. Его корни по отцовской линии уходят в Германию.

Рав Пинхас отец 10 детей, из которых уже семеро обзавелись собственными семьями, а также дедушка более 20 внуков! В Израиле он уважаемый Раввин и Даян, то есть судья, большой общины в Бней-Браке. Благодаря ему в нашей синагоге проводятся хупы, возможно пройти гиюр (переход в иудаизм), или при необходимости разводный процесс - гет, а также привозят моэля для проведения брит милы.

Пинхас Зальцман - раввин центральной синагоги Кишинёва

Иосиф Бродбекер

Раввин

Иосиф Бротбеккер - главный раввинат Молдовы

Даниэль Мунтян

Помощник Раввина

Родился в Кишиневе в советское время в семье рабочих и служащих.

В 1986 году был призван на службу в Военно-морской флот, после чего хотел связать жизнь с морем, однако тяжёлая болезнь изменила планы и на 8 лет приковала к постели.

В 1997 году после первой встречи с Главным Раввином Молдовы Равом Залманом Абельским стал его учеником, а затем и помощником вплоть до его ухода из жизни.

Впоследствии многолетние знакомство с Равом Пинхасом Зальцманом переросло в сотрудничество в Агудат Исраэль в Молдове.

С 2003 года представляет ОК Kosher Certification в Молдове.

Женат, отец шестерых детей.

Помощник Раввина Сенной Синагоги в Кишинёве